موسسه نیکوکاری مهرافرین

شعار اصلی (چشم انداز) مؤسسه : رسیدن به روزی که هیچ کس احساس درماندگی و تنهایی نکند. مأموریت مؤسسه : این مؤسسه که تلاش خود را بر مبنای "مشارکت مردمی در امور نیکوکاری"، "کارآفرینی اجتماعی" و مفاهیم آن، بنا نموده است، مأموریت خود را به این شرح تبیین کرده است : توانمندسازی و پشتیبانی از زنان نیازمند و آسیب پذیر (بی سرپرست و بد سرپرست) و کودکان بازمانده از تحصیل به ویژه کودکان کار و خیابان با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی به هدف تربیت نسلی توانمند ،فرهیخته و دارای عزت نفس که خود در آینده منشأ حرکت­ های نیکوکارانه باشند.

نشانی :http://www.mehrafarinorg.com

/ 0 نظر / 23 بازدید