آیا حق ایران است که برای یک سری افراد تحریم بماند و با آمریکا گفت و گو نکند

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

استقبال مردمی از حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در بازگشت از نیویورک

تجمع معترضین به از سرگیری مذاکرات مقامات ایران و آمریکا

/ 0 نظر / 15 بازدید